Dân Ca Xứ Nghệ - Về Xứ Nghệ Cùng Anh, Xứ Nghệ Ân Tình - Dân Ca Ví Dặm Hay Nhất 2019

 • Dân Ca Xứ Nghệ - Về Xứ Nghệ Cùng Anh, Xứ Nghệ Ân Tình - Dân Ca Ví Dặm Hay Nhất 2019
  ►Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân ca chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc miền Trung Việt Nam.

  Dân ca ví giặm là một di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
  List nhạc:
  01.

  Về Xứ Nghệ Cùng Anh
  02.

  Xứ Nghệ Ân Tình
  03.

  Nghệ Tĩnh Mình Đây
  04.

  Giữa Mạc Tử Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm
  05.

  Nghĩa Tình Thanh Chương
  06.

  Điệu Ví Dặm Là Em
  07.

  Em Yêu Anh Như Yêu Câu Hò Ví Dặm
  08.

  Lớn Lên Cùng Mẹ
  09.

  Mưa Chiều Miền Trung
  10.

  Ca Dao Em Và Tôi
  11.

  Đường Về Thanh Hóa
  12.

  Bài Ca Thống Nhất
  13.

  Bến Đợi
  14.

  Con Sông Tuổi Thơ Tôi
  15.

  Khúc Hát Sông Quê
  16.

  Lời Ru
  17.

  Sợi Nhớ Sợi Thương
  18.

  Về Miền Quê Em
  19.

  Hai Quê
  20.

  Xứ Nghệ Nỗi Nhớ Trong Tôi

  Category : Music of Life

arrow_drop_up